• Sitemap
 • Nieuwsbrief
 • Home

Rekenen op niveau 2F

In het werkschrift "rekenen op niveau 2F" worden vier domeinen behandeld. In de onderwerpen van de domeinen wordt het rekenwerk aan de hand van voorbeelden toegelicht. Het maken van de opgaven is in feite de voorbereiding op het centraal landelijk rekenexamen voor het rekenniveau 2F.  Het werkschrift is bestemd voor MBO-deelnemers die een niveau-2 of een niveau-3 opleiding volgen. Ook is het werkschrift in het VMBO te gebruiken.

Het werkschrift "rekenen op niveau 2F" is geschikt voor individueel werken. Voordat de leerling begint, kan hij het beste een “rekentest” doen op de webbased omgeving iRON. Deze rekentest geeft aan wat de individuele "rekenbehoefte".  De leerling bepaalt, in overleg met zijn/haar rekencoach, met welk onderwerp uit een domein hij/zij aan de slag gaat. Als de deelnemer voor de "domeinrekentraining’ regelmatig een score haalt van 90% is hij/zij goed voorbereid op het centraal examen "rekenen 2F".
De rekentrainingen kunnen per domein op het niveau 1F en 2F gemaakt worden.

DOMEIN GETALLEN
In het domein getallen gaat de leerling, na een aantal sommen over de standaardbewerkingen, uitgebreid in op rekenvaardigheden, die hij/zij nodig heeft om opgaven uit de andere drie domeinen te kunnen maken. Zo gaat hij/zij rekenen met machten, met wortels en met negatieve getallen. Ook leert hij/zij uitkomsten te schatten en te controleren. De onderwerpen die in dit domein aan de orde komen, behoren tot het basisrekenwerk, dat de leerling eigenlijk al zou moeten beheersen. Maar herhalen kan nooit kwaad.
Voor de rekentraining is dit domein verdeeld in de volgende drie subdomeinen:

 • standaardbewerkingen
 • aan de slag met getallen
 • Ÿmachten en wortels


DOMEIN VERHOUDINGEN
In het domein verhoudingen moet de leerling sommen over percentages en promillen. Aandacht is er onder andere voor het maken van sommen met de procentformule. Ook worden er schattingen gemaakt met procenten.
Bij het onderwerp breuken worden sommen gemaakt van de standaardbewerkingen met gewone breuken, decimale breuken en met breuken als verdeelsleutels.
Het domein eindigt met opgaven over rente van spaartegoeden en van leningen.
Voor de rekentraining is dit domein verdeeld in de volgende drie subdomeinen:

 • procenten
 • breuken
 • rente


DOMEIN METEN EN MEETKUNDE
In het domein meten en meetkunde moet de leerling sommen maken over gewichten en maten. Allemaal zaken waarmee hij/zij dagelijks als burger in aanraking komt. Gedacht moet dan worden aan het lezen van stadsplattegronden, het herkennen van figuren en het lezen van bouwtekeningen.
Ook worden er berekeningen aan de hand van een schaalverdeling gemaakt.
Voor de rekentraining is dit domein verdeeld in de volgende twee subdomeinen:

 • maten
 • meten in de praktijk


DOMEIN VERBANDEN
In het domein verbanden gaat de leerling eenvoudige grafieken tekenen en tabellen maken.
Vervolgens moet hij/zij uit deze grafieken en tabellen conclusies trekken.
Met de gegevens worden berekeningen gemaakt.
Ook wordt er geoefend met woordformules.
Voor de rekentraining is dit domein verdeeld in de volgende twee subdomeinen:

 • rekenen met formules
 • grafieken en tabellen