• Sitemap
 • Nieuwsbrief
 • Home

iRON

De iRON is de digitale webbased leeromgeving van rekenen op niveau.
Bij het gebruik van een rekenwerkschrift, inclusief iRON is de prijs van deze webbased service voor de gehele opleidingsduur inbegrepen. Voor gebruikers van "Rekenen op niveau 2F" is dat standaard 2 jaar en voor de gebruikers van "Rekenen op niveau 3F" is dat 3 jaar. Mocht de leerlingen binnen deze periode het examen niet succesvol afgerond hebben, dan wordt in onderling overleg het abonnement zonder extra kosten verlengd.
Het is ook mogelijk om een los abonnement te nemen voor een maand, een halfjaar of een jaar.

De onderdelen van de iRON zijn, onder andere:

 • rekentrainingen op meerdere niveaus totaal, domein, thema
 • rekentrainingen 1F/2F en 2F/3F
 • portal voor het afnemen van examens
 • resultatenoverzichten van de gemaakte rekentrainingen
 • extra rekenopdrachten
 • enzovoort

extra voor docenten

 • begeleidingsmagazijn met uitwerkingen, handouts en presentaties
 • resultaten- en scorelijsten
 • enzovoort

OVERZICHT iRON

Bestelnummer Omschrijving abonnement  Prijs
EWBiRON12 iRON per jaar, exclusief examen € 15,00
EWBiRON6 iRON per half jaar, exclusief examen € 10,00
EWBiRON1 iRON per maand, exclusief examen € 5,00
EXA1 Instellingsexamen per afname € 10,00

De abonnementen voor de iRON kunnen via email aangevraagd worden bij EIW BV.
Stuur een email met uw wensen naar verkoop@eiw.nl