• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

Rekenen op niveau

"Rekenen op niveau" is een contextonafhankelijke ofwel generieke rekenmethode die de deelnemers van het MBO voorbereidt op het centraal landelijk rekenexamen voor het MBO. Er is een aparte uitgave voor het rekenniveau 2F en voor het rekenniveau 3F, ofwel voor MBO23 en voor MBO4.
"Rekenen op niveau" is bestemd voor alle sectoren in het MBO.
MBO-deelnemers die een detailhandelsopleiding volgen, worden voorbereid op deze examens aan de hand van de beroepsgerichte leerstof "rekenen in de detailhandel".
De methode kan ook ingezet worden in het VMBO en in het voortgezet onderwijs.

De rekenmethode bestaat uit een werkschrift aangevuld met een webbased trainingsomgeving: iRON.
Het werkschrift sluit aan bij de belevingswereld van de leerling.

In het werkschrift zijn de vier domeinen duidelijk herkenbaar. Per domein wordt het rekenwerk per onderwerp toegelicht. In het werkschrift staan veel oefenopgaven die de deelnemer kan maken naar aanleiding van de behaalde scores in de rekentraining. De individuele voortgang in het verwerven van de ontbrekende rekenvaardigheden kan aan de hand van gemaakte rekentrainingen per domein en onderdeel van een domein op afstand door de rekendocent gemonitord worden. Op basis hiervan kan de rekendocent een op maat gesneden programma aanbieden.

EXAMENS
Tot het moment dat de centrale landelijke rekenexamens worden afgenomen, is het  mogelijk om de digitale vastgestelde instellingsexamens van het EIW te gebruiken.
Voor gebruikers van Rekenen op niveau met iRON zijn hiervoor geen extra kosten verbonden.
De examentijdstippen kunnen in onderling overleg afgesproken worden.

OVERZICHT LEERMIDDELEN REKENEN OP NIVEAU

ISBN Titel  Prijs
978 90 5784 3655W Rekenen op niveau 2F, zonder iRON € 34,95
978 90 5784 3662W Rekenen op niveau 3F, zonder iRON € 39,95
978 90 5784 3655 Rekenen op niveau 2F voor de hele opleiding € 49,50
978 90 5784 3662 Rekenen op niveau 3F voor de hele opleiding € 62,50
EWBiRON12 iRON per jaar, exclusief examen € 15,00
EWBiRON6 iRON per half jaar, exclusief examen € 10,00
EWBiRON1 iRON per maand, exclusief examen € 5,00
EXA1 Instellingsexamen per afname € 10,00

De abonnementen voor de iRON kunnen via email aangevraagd worden bij EIW BV.
Stuur een email met uw wensen naar verkoop@eiw.nl

BEOORDELEN

Klik hier voor het aanvragen van beoordelings- of een gebruikersexemplaar
Alleen bestemd voor docenten verbonden aan een ROC/VMBO/VWO