• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

Persoonlijke OpleidingsMatrix

In de Persoonlijke OpleingsMatrix, de POM, maakt de deelnemer een grove indeling van de periodes waarin hij per kerntaak aan de werkprocessen gaat werken.

Dit moet hij doen in overleg met de praktijkopleider en met de begeleider in het ROC.
Op die manier bepaalt de deelnemer de eigen leerroute.