• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

Persoonlijke InzetbaarheidsMatrix

In de Persoonlijke InzetbaarheidsMatrix, de PIM, zijn de werkzaamheden van de werkprocessen per kerntaak herkenbaar.
Via de PIM wordt bekeken welke kennis en vaardigheden de deelnemer al heeft om een kerntaak goed uit te voeren. Daartoe noteert hij per kerntaak welke taken hij al kan uitvoeren. Hij moet wel kunnen bewijzen dat hij de taken goed kan uitvoeren.