• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

Persoonlijke ActiviteitenMatrix

In de Persoonlijke ActiviteitenMatrix, de PAM, worden per werkproces de activiteiten opgenomen, die nodig zijn om de inzetbaarheid van de deelnemer te vergroten.

Ook wordt een uitspraak gedaan over de:

  • de werkvorm,
  • de plek waar geleerd gaat worden (ROC of erkend leerbedrijf),
  • het moment waarop iets te leren valt,
  • de leermiddelen die gebruikt gaan worden.

De activiteiten moeten uiteindelijk leiden tot de vereiste inzetbaarheid. Ofwel door het uitvoeren van de activiteiten is de deelnemer in staat in de beroepspraktijk de vereiste competenties op de juiste manier in te zetten. Dat betekent dat hij hart laat spreken door het hoofd en de handen te gebruiken.