• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

Ondernemendlerencyclus

De ondernemendlerencyclus start (bij de intake of gedurende het introductieprogramma) met het invullen van de Persoonlijke InzetbaarheidsMatrix, de PIM.

Aan de hand van de PIM wordt vervolgens in de Persoonlijke OpleidingsMatrix, de POM, vastgelegd welk opleidingstraject de deelnemer gaat volgen om de kerntaken (beter) te gaan vervullen en het vereiste werkgedrag te ontwikkelen.
In de Persoonlijke ActiviteitenMatrix, de PAM, legt de deelnemer vast welke activiteiten hij gaat ontplooien in het kader van zijn opleidingstraject. Als de activiteiten voldoende uitgevoerd zijn, is de inzetbaarheid vergroot.