• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

Ondernemer detailhandel

De ondernemer detailhandel werkt als zelfstandige ondernemer in de detailhandel in uiteenlopende winkelformules (food en non-food) die behoren tot het midden- en kleinbedrijf. Hij is dus eigenaar van een kleinschalige winkelorganisatie. Hij stelt een ondernemingsplan op met alle ideeën, gegevens en cijfers die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van het beleid. Hij formuleert continu beleid op het gebied van commercie, financiën, organisatie, personeel en logistiek.
Met behulp van de retailinstrumenten zorgt hij voor klantenbinding en het behalen van een verantwoord ondernemingsresultaat. De ondernemer detailhandel voert als vakman een groot deel van de werkzaamheden op de werkvloer zelf uit. Op drukke momenten wordt hij daarbij ondersteund door medewerkers. Deze begeleidt, stimuleert en motiveert hij. De ondernemer detailhandel probeert door te netwerken zijn positie in de markt te versterken. Hij onderhoudt hiervoor contacten met verschillende (lokale) partijen.
De ondernemer detailhandel heeft een uitvoerende en beheersmatige rol.


De werkzaamheden van de ondernemer detailhandel worden samengevat in de volgende vier kerntaken:

  • maakt een ondernemingsplan en bewaakt het ondernemingsbeleid
  • beheert en verzorgt de goederenstroom en voorraad
  • begeleidt verkoopactiviteiten en voert deze ook uit
  • handelt kassatransacties af en/of leidt deze

Binnen de methode Ondernemendleren is een complete leerlijn beschikbaar voor het kwalificatiedossier “ondernemer detailhandel”, waarin de leerstof wordt verdeeld in 4 fasen.

  • In fase 1 staat de oriëntatie op het beroepenveld centraal.
  • In fase 2 wordt de deelnemer geconfronteerd met de werkzaamheden van de verkoper.
  • In fase 3 staan de kerntaken van de verkoopspecialist centraal.
  • In fase 4 komen de kerntaken van de “manager handel” aan de orde.

Geadviseerd wordt om in fase 3 te starten met de leerstof van kerntaak 1 van het kwalificatiedossier “ondernemer detailhandel”.
Voor de theorie van fase 1, 2 en 3 kan het de leerstof van het kwalificatiedossier “verkoopspecialist” gebruikt worden. 
Voor de theorie van kerntaak 1 zijn drie bronboeken beschikbaar. Er is bewust gekozen voor de traditionele indeling marketing, management en bedrijfseconomie.Voor het aanleren van de beroepsvaardigheden en het ontwikkelen van competenties zijn per kerntaak de opdrachten gebundeld in een werkschrif
t. De ondersteunende beroepsgerichte rekenwerkschriften en bedrijfseconomische werkschriften bereiden de deelnemers ook voor op het generiek examen “rekenen 3F”.
Voor actuele zaken, beroepssituaties, vraagstukken en voor het oefenen van de theorie is de iServices beschikbaar.

OPLEIDINGSPAKKETTEN
De volledige leerstof, inclusief de leerstof van kerntaak 1 en het abonnement op de iServices voor de duur van de opleiding is bestaat uit het opleidingspakket voor de Verkoopspecialist 1 en 2 en het opleidingspakket voor de Ondernemer detailhandel (zie overzicht). De pakketten kunnen zijn ook per leerjaar verkrijgbaar.
In het opleidingspakket "verkoopspecialist BASIS"  zit geen rekenen voor de detailhandel; dus ook geen digitale rekentrainingen.
Er is ook een pakket "leerstof kerntaak 1 Ondernemer Detailhandel" verkrijgbaar. Daarnaast is er ook een pakket bedrijfsecomie en marketing (inclusief digitale rekentrainingen) te bestellen.

OVERZICHT LEERMIDDELEN ONDERNEMER DETAILHANDEL

ISBN Titel  Prijs
978 90 5784 3303 Pakket Bedrijfseconomisch rekenen voor de verkoopspecialist € 98,00
978 90 5784 3310 Bronboek retailmarketing € 87,50
978 90 5784 3327  Bronboek retaileconomie € 69,50
978 90 5784 3334 Bronboek retailmanagement, inclusief iServices € 82,50
978 90 5784 3341 Pakket Bedrijfseconomisch en commercieel rekenen voor de ondernemer € 132,50
978 90 5784 3358 Werkschrift Bedrijfsadministratie € 35,00
978 90 5784 3365 Werkschrift Bedrijfseconomisch rekenen: financiering € 35,00
978 90 5784 3372 Werkschrift Bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten € 47,50
978 90 5784 3389 Werkschrift Commercieel rekenen € 35,00
978 90 5784 3396 Opleidingspakket Ondernemendleren Ondernemer detailhandel € 450,00
978 90 5784 3402 Ringband Ondernemendleren Ondernemer detailhandel, inclusief iServices € 125,00
978 90 5784 3419 Werkschrift Beheren en verzorgen goederenstroom en voorraad € 22,50
978 90 5784 3426 Werkschrift Verkoopactiviteiten begeleiden en uitvoeren € 17,50
978 90 5784 3433 Werkschrift Verkoop afhandelen en de verkoopafhandeling leiden € 15,00
978 90 5784 3440 Werkschrift Ondernemingsplan maken en organisatiebeleid bewaken € 47,50
978 90 5784 3525 Pakket leerstof kerntaak 1 Ondernemer detailhandel € 349,00
978 90 5784 3778 Opleidingspakket Ondernemendleren Verkoopspecialist 1 en 2 € 369,00
978 90 5784 3853 Opleidingspakket Ondernemendleren Verkoopspecialist BASIS € 329,00
978 90 5784 3877 Pakket Bedrijfseconomie voor de ondernemer, inclusief iServices € 159,00
978 90 5784 3884 Pakket Marketing voor de ondernemer, inclusief iServices € 115,00

 

BEOORDELEN

Klik hier voor het aanvragen van beoordelings- of een gebruikersexemplaar
Alleen bestemd voor docenten verbonden aan een ROC