• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

Werkboek

Per kerntaak is er een werkboek waarin de opdrachten, staan die de deelnemer kan maken om de inzetbaarheid te vergroten.


INDELING

Elk werkboekheeft dezelfde indeling. 
In de inleiding wordt in "wat is er aan de hand" een concreet voorbeeld gegeven van de beroepscontext waarin de kerntaak zich afspeelt.

Verder staan in de inleiding de volgende  thema's:

  • wat ga ik leren,
  • wat wil ik ook leren,
  • waarop word ik beoordeeld,
  • wat kan ik voorbereiden,

Na de inleiding volgt het thema "leren op de winkelvloer". De opdrachten van dit thema worden onder supervisie van de prakrijkopleider uitgevoerd. Er is ruimte voor de leerervaringen en de tussentijdse meetmomenten. Daarna is er ruimte voor de werkprocesopdrachten onder de titel "leren in het ROC". Deze opdrachten worden gestuurd vanuit het ROC.

 

LEREN OP DE WINKELVLOER

Bij het "leren op de winkelvloer" gaat het om:

  • het ervaren van,
  • het oefenen met of
  • het kennismaken met beroepsactiviteiten van de werkprocessen.

Het leren op de winkelvloer is competentiegericht. Dat wil zeggen dat er aandacht is voor kennis, vaardigheden en werkgedrag. Als de deelnemer zich de beroepsactiviteiten van de werkprocessen voldoende eigen gemaakt heeft, kan hij/zij afspraken maken over het beoordelen daarvan. Dit beoordelen moet op meerdere momenten en in verschillende beroepscontexten gebeuren.

 

LEREN IN HET ROC

Werkprocesopdrachten zijn bedoeld om tekorten op het gebied van kennis, vaardigheden en werkgedrag weg te werken. Ze zijn dus primair bedoeld om iets te leren.
De tekorten worden zichtbaar als de deelnemer tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden bij het onderdeel "leren op de winkelvloer" niet verder kan. In de ideale leersituatie kiest hij dan een werkprocesopdracht of een subopdracht waarvan hij denkt dat deze de tekorten kan wegwerken.
Zoals de naam al doet vermoeden zijn de werkprocesopdrachten gebaseerd op de werkprocessen van de kerntaak.
Het kenmerkende verschil met het "leren op de winkelvloer" is echter dat de begeleiding bij de werkprocesopdrachten gebeurt door de begeleider van het ROC, terwijl de begeleiding bij het "leren op de winkelvloer " gebeurt door de praktijkopleider van het leerbedrijf.
Een werkprocesopdracht is bevat meerdere opdrachten die los van elkaar gemaakt kunnen worden. Het kan zijn dat voor het maken van een opdracht  informatie uit het leerbedrijf nodig is. Dat is herkenbaar als een opdracht begint met "bpv".
Sommige onderdelen van een werkprocesopdracht leveren mogelijke bewijsstukken die nodig kunnen zijn voor kwalificering.