• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

Bronboek

Per kwalificatiedossier “detailhandel” is er een bronboek beschikbaar met de leerstof van de operationele kerntaken. De kerntaken en de bijbehorende werkprocessen van het kwalificatiedossier vormen de basis voor de indeling van een bronboek. De leerstof beperkt zich tot tijdloze standaardtekst. In de bronboeken voor de lagere opleidingsniveaus is tekst zoveel mogelijk vervangen door illustraties. Een bronboek heeft op deze manier een magazineachtige uitstraling.

In een bronboek wordt de leerstof van een kerntaak verdeeld in hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen.De hoofdstukken hebben dezelfde naam als de werkprocessen van de kerntaak. De paragrafen kunnen gezien worden als de beroepsactiviteiten van de werkprocessen. De volgorde van de kerntaken is willekeurig gekozen. Elke kerntaak begint weer met hoofdstuk 1.
Deelnemers kunnen zelf kiezen met welk werkproces van welke kerntaak ze aan de gang gaan.
Een bronboek is een rijk geïllustreerd naslagwerk. Per twee bladzijden worden de onderdelen behandeld.
Een bronboek heeft een harde kaft en de inhoud is in full-colour gedrukt.
Tabs moeten ervoor zorgen dat zaken snel opgezocht kunnen worden.
Elke opleiding heeft een eigen kleur die moet zorgen voor de herkenbaarheid. Zo is blauw  de kleur van de verkoper, oranje de kleur van de verkoopspecialist, rood de kleur van de ondernemer detailhandel, enzovoort.

Het taalgebruik per bronboek is afgestemd op de doelgroep. Concreet betekent dit dat voor de kwalificatiedossiers "aankomend verkoopmedewerker" (niveau 1) en "verkoper" (niveau 2) op een andere manier "geschreven" is dan de voor de kwalificatiedossiers "verkoopspecialist" (niveau 3) en  "manager handel/ondernemer detailhandel" (niveau 4).
Dus geen lange zinnen en moeilijke woorden.