• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

Soorten leermiddelen

Een leermiddel dat voldoet aan de onderwijsvisie van ondernemendleren moet aan vier eisen voldoen.

Zo moet er aandacht geschonken worden aan:

  • het hoofd (kennis),
  • de handen (vaardigheden),
  • het hart (werkgedrag),
  • de reflectie (het eigen functioneren).

Deze vier elementen komen altijd aan de orde bij het uitwerken van de werkprocesopdrachten in de beroepspraktijk en in het ROC. Voor de werkprocesopdrachten zijn werkboeken beschikbaar
Het trainen van de kennis gaat digitaal aan de hand van kennistrainingen die per werkproces, per kerntaak en per kwalificatie beschikbaar zijn. De leerstof per werkproces staat in een bronboek.
Het trainen van de beroepsvaardigheden vindt plaats in een winkel (de beroepspraktijk). 
Reken- en taalvaardigheden worden digitaal geoefend in de reken- en taaltrainingen.
Reflecteren loopt als een rode draad door de leermethode.

Lees verder: