• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

Reflectie

Na elke beoordeling moet de ROC-deelnemer een reflectieverslag maken. Hierin schrijft hij de sterke punten en verbeterpunten op. Elk verslag moet besproken worden met de begeleider in het ROC.
De verslagen zijn mogelijke bewijsstukken voor het kwalificerend portfolio.

Verder moet de ROC-deelnemer bij elke laatste meetmoment van een beoordeling een aantal reflectievragen beantwoorden. De vragen worden gesteld door de praktijkopleider al dan niet in het bijzijn van de praktijkbegeleider.