• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

Kerntaakbeoordeling

Voor elke kerntaak is het een meetinstrument beschikbaar.
Dit instrument is een productbeoordeling; er wordt op meerdere momenten gekeken naar de taakuitvoering door de ROC-deelnemer. Bij deze taakuitvoering wordt ook het werkgedrag (per competentie), dat van belang is, besproken.

De "kerntaakbeoordelingen" zijn mogelijke bewijsstukken voor het kwalificerend portfolio.