• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

Competentiebeoordeling

De ontwikkeling van de competenties moet regelmatig beoordeeld worden. Op meerdere momenten wordt dan gekeken naar het werkgedrag per competentie (kennis, vaardigheden en motivatie/houding) dat behoort bij de totale beroepsbeoefening. Deze beoordeling is dus kerntaakoverschrijdend.

Het beoordelen van de competenties is een procesbeoordeling. Hiervoor is het formulier "groei in ondernemendleren" beschikbaar.
Dit formulier is een mogelijk bewijsstuk voor het kwalificerend portfolio.