• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

Kwalificeren

Als onderdeel van de lesmethode ondernemendleren worden geen examens ontwikkeld. Het ROC is hiervoor zelf verantwoordelijk. Binnen de lesmethode zijn wel instrumenten ontwikkeld voor het beoordelen van de competentieontwikkeling van de deelnemer.
Het ROC bepaalt zelf in hoeverre deze beoordeling voldoende is voor kwalificering.
Als de activiteiten in de Persoonlijke ActiviteitenMatrix (PAM) voldoende zijn uitgevoerd, met als gevolg het op gewenst niveau brengen van de inzetbaarheid van de deelnemer en er ook tevredenheid is over de competentieontwikkeling zou de deelnemer aanspraak kunnen maken op kwalificering.
De inzetbaarheid wordt weer aangetoond in de Persoonlijke InzetbaarheidsMatrix (PIM); de bewijsstukken maken deel uit van het portfolio.
Voor het aantonen van de inzetbaarheid en het bijbehorende werkgedrag (competenties) zijn per kwalificatiedossier meetinstrumenten (al dan niet digitaal) beschikbaar. Deze meetinstrumenten moeten wel door de examencommissie vastgesteld worden.

Lees verder: