• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

Kerntaak

Een kerntaak bestaat uit samenhangende beroepsactiviteiten die door een beroepsbeoefenaar uitgevoerd moeten worden.
In het kwalificatiedossier wordt bij iedere kerntaak een beschrijving gegeven van de werkprocessen die voor die kerntaak kenmerkend zijn.
Een werkproces is dan een combinatie van herkenbare beroepsactiviteiten waarbij een begin en eind aan te geven is. Een werkproces moet altijd een resultaat opleveren.
Een werkproces bestaat dus nooit uit één handeling.