• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

Competentie

Binnen ondernemendleren is een competentie het geheel van kennis, vaardigheden en houdingen dat nodig is om in een bepaalde beroepscontext te presteren.


Bij competenties gaat het om het adequaat toepassen in een (beroeps)context van de elementen:

weten (kennis), kunnen (vaardigheden), willen (motivatie) en zijn (persoonlijkheid).
Het willen en het zijn uit zich in het werkgedrag.
Bij competenties gaat het dus over het hoofd (kennis), de handen (kunnen) en het hart (werkgedrag).

Competenties zijn nodig om de kerntaken uit te kunnen voeren.
Het beroepsonderwijs leidt niet alleen op voor de uitoefening van een beroep of een vak, maar ook voor de toekomst en het functioneren als burger in de Nederlandse samenleving.