• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

Competentiematrix

In de competentiematrix wordt het verband tussen competenties en kerntaken weergegeven.
In de cellen van de matrix wordt per competentie het gedrag beschreven, dat vereist wordt bij het uitvoeren van de kerntaken.

Het EIW heeft twee affiches gepubliceerd met een competentiematrix.