• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

Ondernemendleren

Ondernemendleren is een leermethode waarin de competentieontwikkeling van een beginnend beroepsbeoefenaar in de bedrijfstak detailhandel het uitgangspunt is voor de inhoud van het onderwijs.
De rode draad in het onderwijsleerproces is het ontwikkelen van (beroeps)competenties in een winkel.

Een beginnend beroeosbeoefenaar is pas competent als:

  • hij weet wat je doet,
  • hij je weet waarom hij het doet,
  • hij in staat is over zijn manier van handelen na te denken.

Ondernemendleren gaat er vanuit dat een beginnend beroepsbeoefenaar het meeste kan leren in en van de dagelijkse praktijk van een winkel.

De methode Ondernemendleren is bestemd voor niveau 1, 2, 3 en 4 van de MBO-detailhandelsopleidingen.