• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

Doelgroep

Met de leerstof “CE Ondernemerschap” kan het ROC twee doelgroepen bedienen:

  • interne doelgroep

    Het gaat hier om de de MBO-deelnemers die in de vrije ruimte gedurende hun opleiding het onderwijsprogramma volgen van de CE Ondernemerschap.
  • externe doelgroep

    Het gaat hier om de groep (beginnend) “ondernemer zonder personeel”, in de volksmond de “zzp’er”.  Dit is een steeds groter wordende groep ondernemers die bestaat uit experts in een vakgebied maar tekortkomingen heeft als het gaat om het ondernemerschap.

Zwart-wit geredeneerd kan het ROC een groep mensen bereiken die in het verleden het Middenstandsdiploma nodig hadden om een onderneming te starten. Het grote verschil tussen de CE Ondernemerschap en het Middenstandsdiploma dat CE het ontwikkelen van competenties als vertrekpunt heeft.  Dit betekent dat de (toekomstige) beroepspraktijk het uitgangspunt is voor het opleiden. Het biedt kansen voor het ROC, maar het vraagt ook de nodige didactische vaardigheden van de opleider.
Het EIW is in deze bereid om met de opleiders samen de structuur van de opleiding in uw ROC vorm te geven.