• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

Bronboek CE Ondernemerschap

Het bronboek “CE Ondernemerschap” is bestemd voor een beginnend “ondernemer zonder personeel”. De “ondernemer zonder personeel” staat ook bekend als “zelfstandige zonder personeel”, in de volksmond de “zzp’er”. Gekscherend wordt de afkorting ook gebruikt voor “zwoeger zonder personeel”. In deze laatste omschrijving zit een kern van waarheid; veel zzp’ers moeten hard werken om een redelijk inkomen te verwerven met hun onderneming.

Wat je als startende ondernemer moet weten om de zeven werkprocessen van de CE zelfstandig te kunnen uitvoeren, staat in dit bronboek beschreven in de volgende zeven hoofdstukken:
1. zicht krijgen,
2. vorm geven,
3. financiën regelen,
4. financiën bewaken,
5. relaties onderhouden,
6. inkoop verzorgen,
7. opdrachten en klanten binnenhalen.

De leerstof van de hoofdstukken kan in willekeurige volgorde doorgenomen worden.

Verder staat in de bijlage leerstof over het leidinggeven en begeleiden. Dit wordt pas relevant als de ondernemer ook werkgever wordt. Kortom, als hij/zij met eigen personeel (werknemers) gaat werken.

Voor het aanleren van de beroepsvaardigheden en het ontwikkelen van competenties zijn er opdrachten beschikbaar. Het vertrekpunt van een opdracht zijn de activiteiten die in het kader van de werkprocessen verricht moeten worden. 

Voor het trainen van de kennis van de leerstof van bronboek is per hoofdstuk een kennistraining met goed/fout vragen beschikbaar op de webbased omgeving van iCommerce