• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

Werkboek CE Ondernemerschap

De werkprocesopdrachten van het werkboek CE Ondernemerschap zijn bedoeld om tekorten van de deelnemer op het gebied van kennis, vaardigheden en werkgedrag weg te werken. Ze zijn dus primair bedoeld om iets te leren.

De tekorten worden zichtbaar als de deelnemer tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden als (toekomstig) zzp'er niet verder kan. In de ideale leersituatie kiest hij dan een werkprocesopdracht of een subopdracht waarvan hij denkt dat deze de tekorten kan wegwerken. 
Zoals de naam al doet vermoeden zijn de werkprocesopdrachten gebaseerd op de werkprocessen van de CE Ondernemerschap. 
Een werkprocesopdracht bevat meerdere opdrachten die los van elkaar gemaakt kunnen worden.
Het kan zijn dat voor het maken van een opdracht informatie uit de praktijk nodig is.

Sommige onderdelen van een werkprocesopdracht leveren de bewijsstukken die nodig zijn voor kwalificering.

Het werken aan de CE Ondernemerschap is competentiegericht. Dat wil zeggen dat er aandacht is voor kennis, vaardigheden en werkgedrag. Als de deelnemer zich de beroepsactiviteiten van de werkprocessen voldoende eigen gemaakt heeft, kan hij/zij afspraken maken over het beoordelen daarvan. De activiiten en het werkgedrag waarop beoordeeld gaat worden, staan in het werkboek.

 

LEREN VAN DE PRAKTIJK
Voor de meeste werkprocesopdrachten moet eerst informatie verzameld worden. Deze opdrachten zijn in het werkboek herkenbaar aan de letter “i” die bij de vraag staat. De informatie kan verzameld worden bijj zelfstandige ondernemers in de sector/branche. In het werkboek wordt hiervoor de begrippen contactpersoon en contactbedrijf gebruikt.

Bij het "leren de praktijk" gaat het om:

  • het ervaren van,
  • het oefenen met of
  • het kennismaken met beroepsactiviteiten van de werkprocessen.