• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

Rekenpraktijk in het ondernemerschap

Het rekenboek “Rekenpraktijk in het ondernemerschap” is bestemd voor:
- deelnemers die in het middelbaar beroepsonderwijs, gedurende hun studietijd,
- werknemers die overwegen zelfstandig ondernemer te worden en daarom
- alle anderen die ambities hebben voor het zelfstandig ondernemerschap en daarom
opgeleid willen worden voor  “CE Ondernemerschap” .

Het rekenboek “Rekenpraktijk in het ondernemerschap” is een oefenboek voor het rekenwerk dat een zelfstandig ondernemer moet beheersen.
De zes rekenthema’s die in het rekenboek aan de orde komen hebben betrekking op de werkprocessen van de “CE Ondernemerschap “.
De theorie van de zes thema’s wordt uitgebreid behandeld in het bronboek “CE Ondernemerschap”.


De zes thema's zijn:

  • kostensoorten 
  • calculaties 
  • financiële planning
  • financiële kengetallen 
  • commercieel rekenen
  • de boekhoudgang

In de webbases omgeving (iCommerce) kunnen per thema en per subthema rekentrainingen gemaakt worden. Op basis van het behaalde resultaat per training kunnen opgaven in het rekkenboek gemaakt worden.