• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

Leermethodes

Uitgeverij EIW BV heeft in haar fonds de volgende leermethoden:

ondernemendleren

Ondernemendleren is een leermethode waarin de competentieontwikkeling van een beginnend beroepsbeoefenaar in de bedrijfstak detailhandel het uitgangspunt is voor de inhoud van het onderwijs. De rode draad in het onderwijsleerproces is het ontwikkelen van (beroeps)competenties in een winkel. De methode omvat een of meerdere bronboeken, werkboeken en rekenschriften. De leerstof wordt ondersteund door een webbased leeromgeving met daarin ruimte voor digitale trainingen, verdiepingsopdrachten, detailhandelsnieuws en webcases. En dat alles op het niveau van een werkproces van de kwalificatie.

rekenen op niveau

"Rekenen op niveau" is een contextonafhankelijke ofwel generieke rekenmethode die de deelnemers van het MBO voorbereidt op het centraal landelijk rekenexamen voor het MBO.
Er is een aparte uitgave voor het rekenniveau 2F en voor het rekenniveau 3F, ofwel voor MBO23 en voor MBO4.
"Rekenen op niveau" is bestemd voor alle sectoren in het MBO.
De rekenmethode bestaat uit een werkschrift aangevuld met een webbased trainingsomgeving: iRON.

CE Ondernemerschap

De leerstof voor de CE Ondernemerschap bestaat uit een bronboek, twee werkboeken en een webbased leeromgeving (iCommerce).
De leerstof is ingedeeld op basis van de werkprocessen die vereist zijn voor de CE.
Er is sprake van een totaalpakket omdat ook de mogelijkheid geboden wordt om te examineren.
De CE Ondernemerschap kan gezien worden als een aanvulling op een opleiding en/of expertise in het vakgebied..

juridisch beheer

Het boek Juridisch beheer MKB is bestemd voor MBO-studenten die opgeleid worden voor een kwalificatie waarin kennis en vakvaardigheden op het gebied van het Nederlandse recht vereist zijn.
De leerstof wordt ondersteund door een webomgeving (iServices) waar studenten hun kennis per onderwerp kunnen trainen.
De inhoud van het boek dekt ook het examenprogramma "recht van de handelsopleiding" af.

cursus frans/duits

In het kader van de moderne vreemde taal heeft het EIW twee cursussen ontwikkeld in samenwerking met het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel. Het cursusmateriaal is geschikt om zelfstandig door te werken.