• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

NVP Sollicitatiecode

In overleg met de Stichting van de Arbeid, Commissie Gelijke Behandeling en de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen is de NVP Sollicitatiecode van 2009  in oktober 2013 geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de moderne HR-praktijk van werving en selectie.

Een NVP Sollicitatiecode biedt een norm voor een transparante en eerlijke werving- en selectieprocedure. Zeker bij een slechte arbeidsmarkt is het van belang dat de sollicitant goed behandeld wordt. Dit is ook in het belang van de werkgever. Immers, de werving- en selectieprocedure is zijn visitekaartje. Een onderneming kan ook klanten verliezen als bekend is dat het een slecht werving- en selectiebeleid heeft. Hetzelfde geldt voor werving- en selectiebureaus.

 

WIJZIGINGEN

De belangrijkste wijzigingen in de NVP Sollicitatiecode zijn:

  • Het gebruik van social media in werving- en selectieprocedures hebben een duidelijke plaats gekregen in de normstelling,
  • Bewustwording bij kandidaten en wervende organisaties dat wat op internet over een kandidaat of zijn verleden staat niet altijd juist is,
  • Aanscherping van de klachtenprocedure, waarbij de mogelijkheid is gecreëerd om naast de reeds bestaande mogelijkheid om aanbevelingen te doen, zo nodig disciplinaire maatregelen te treffen. Dit geldt dan met name voor organisaties die de NVP Sollicitatiecode uitdrukkelijk gebruiken voor hun werving- en selectieprocedures

Tip
Ook bij interne bemiddeling (al dan niet via mobiliteitscentra) is het goed als de nieuwe NVP Sollicitatiecode wordt gevolgd. Er is dan al een bestaande arbeidsrelatie en de Sollicitatiecode is de werkgever behulpzaam bij de invulling van het goed werkgeverschap (art. 7:611 BW).

sollicitaticode Klik op het logo voor de volledige tekst van de sollicitatiecode.