• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

Project Demarrage

Samen bereik je meer dan alleen. Vanuit die coöperatieve gedachte is de Rabobank ontstaan.
De medewerkers van de Rabobank helpen jou onafhankelijk te zijn en jouw dromen en ambities waar te maken.
Ze doen dat met zorgvuldig, professioneel advies en verantwoorde, financiële producten. Daarom heeft Rabobank Centraal Zuid-Limburg onder andere het project "Demarrage voor een Vitaal Centraal Zuid-Limburg" opgestart.
Demarrage richt zich op het benutten van economische kansen in Centraal Zuid-Limburg.
Kansen voor allerlei sectoren, zoals ICT, zorg, landbouw, zakelijke dienstverlening, horeca en toerisme. Of combinaties daarvan.

Professor ontmoet startende ondernemer
Op 9 oktober organiseerden de Jonge Bedrijven Sociëteit en de Rabobank Centraal Zuid Limburg de Starters Event 2012, met als thema authenticiteit en reputatie-management. "To sell the product is to be the product" luidde de boodschap van de gastspreker, professor doctor W.F. Fröger.